مسعود صادقلو

مسعود صادقلو

مسعود صادقلو متولد 18 فروردین ماه سال 1365 می باشد . خواننده ایرانی می باشد فعالیت رسمی صادقلو از سال ۹۶ شروع شده است