شهرام کاشانی

شهرام کاشانی

شهرام کاشانی خواننده ایرانی ، متولد ۱۶ تیر ۱۳۵۳ در رم، ایتالیا به دنیا آمداست.