دریاچه نور عارف

دریاچه نور عارف

عارف

  • Adrian Glynn - دریاچه نور عارف
0:00
0:00

خاطرت آید که آن شب از جنگلها گذشتیم
بر تن سبز درختان یادگاری می نوشتیم
با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد
نفرین به دست سرنوشت تورا از من جدا کرد

بی تو بر روی لبانم بوسه پژمرده گشته
بی تو از این زندگانی قلبم آزرده گشته
بی تو ای دنیای شادی دلم دریای درد است
چون کبوترهای غمگین نگاهم مات و سرد است

ای دلت دریاچه نور گر دلم را شکستی
خاطراتم را به یاد آر هر جا بی من نشستی

  • 1
  • 1
  • 2414

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر عارف