خانه خراب شادمهر عقیلی

خانه خراب شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

  • Adrian Glynn - خانه خراب شادمهر عقیلی
0:00
0:00

خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم

روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  می خواهمت
تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من , نبود تو نبود من
خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم

ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  می خواهمت
تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من

ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من
ای همه ی وجود من ،  نبود تو  نبود من , نبود تو نبود من

  • 1
  • 1
  • 15762

پیشنهاد میوزیکو برای شما