دل دیوونه شهرام شکوهی

دل دیوونه شهرام شکوهی

شهرام شکوهی

  • Adrian Glynn - دل دیوونه شهرام شکوهی
0:00
0:00

دل دل دل دیوونه کی قدر تورو می دونه
هِ هِ هِ عشق نیست حال تو ویرونه
اونکه که تو دلم جاشه با عشقی که تو چشماشه
هِ هِ هِ ای کاش مال من باشه

این دل ماله تو بود اما از تو چه سود
وای از رفتن تو از دنیایِ حسود
عاشقِ تماشا کن مرا گاهی، جان
تا دلت شاید سوی من آید اگر خواهی

تا عشق آید به همراهی
دل دل دل دیوونه کی قدر تورو می دونه
هِ هِ هِ عشق نیست حال تو ویرونه
اونکه که تو دلم جاشه با عشقی که تو چشماشه
هِ هِ هِ ای کاش که مال من باشه

  • 3
  • 3
  • 982

پیشنهاد میوزیکو برای شما