نیمه جانم حمید هیراد

نیمه جانم حمید هیراد

حمید هیراد

  • Adrian Glynn - نیمه جانم حمید هیراد
0:00
0:00

می نشینم با تو و دورت حصار میکشم
ناز چشمان تورا بی اختیار میکشم
می نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی
کام این دیوانه را هرشب تو باز میکنی

نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم چه حالی دارم امشب
روح و روانم آرامه جهانم هواتو دارم امشب
نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم چه حالی دارم امشب
روح و روانم آرامه جهانم هواتو دارم امشب

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم ای یار یار
یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم یا ای یار یار

از عشقت بند بند این دله دیوانه میلرزد خرابم میکنی
هر دم خرابی با تو می ارزد ندارم طاقت دل کَندن از تو
که آن جان از تو دارم هم تن از تو آخه عاشق شده این دل
پریشون شده این دل آخه عاشق شده این دل

از تو معشوق شده این دل نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم
چه حالی دارم امشب روح و روانم آرامه جهانم
هواتو دارم امشب نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم
چه حالی دارم امشب روح و روانم آشبوه زمانم

چه یاری دارم امشب یارم ای یار یار
یارم یار ای یار یار جانم ای جان جان
ای یارم ای یار یار یارم ای یار یار
یارم یار ای یار یار جانم ای جان جان

ای یارم یا ای یار یار نیمه ی جانم نیمه جانم
ای نیمه ی جانم

  • 1
  • 1
  • 5237

پیشنهاد میوزیکو برای شما