صدام کردی ابی

صدام کردی ابی

ابی

  • Adrian Glynn - صدام کردی ابی
0:00
0:00

تو از متن کدوم رویا رسیدی
که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد
که از رنگ صدات دریا شکفت
و نگاه من پر از رنگین کمون شد

تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی
صدام کردی دوباره
صدا کردی من رو از بغض مهتاب از اندوه گل واشک ستاره
صدام کردی صدام کردی نگو نه

اگرچه خسته و خاموش بودی
تو بودی وصدای تو صدام زد
اگرچه دور وظلمت پوش بودی
تو چیزی گفتی وشب جای من شد

من از نور وغزل زیبا شدم باز
تو گیج و ویج از خو گمشدن ها من از غم مردم و پیدا شدم باز
از این تک بستر تنهایی عشق
از این دنج سقوط اخر من

صدام کردی که برگردم به فریاد به اوج حس سبز با تو بودن
صدام کردی که رو خاموشی من یه عالم یاس نورانی بپاشی
برهنه از هراس و تازه از عشق تو آغوش جان من رهاشی

  • 0
  • 0
  • 3231

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر ابی