صبوری محسن چاوشی

صبوری محسن چاوشی

محسن چاوشی

  • Adrian Glynn - صبوری محسن چاوشی
0:00
0:00

آهاي تو که اين همه دوري از من
اين روزا در حال عبوري از من
آهاي تو که فکر مي کني سوزوندي
دار و ندارم و با دوري از من

طاقت نداري ببيني ميدونم اين همه طاقت و صبوري از من
ستاره هات ميگن پشيمون شدي ميخاي بگي که غرق نوري ازمن
فکر نکنم بشه با صدتا دريا اين همه نفرت و بشوري از من
نميدونم ميخاي با قلب سنگي دل ببري بازم چه جوري از من

پشيمونيت فايده نداره ديگه
چشات بايد بارون بباره ديگه

  • 1
  • 1
  • 1149

پیشنهاد میوزیکو برای شما