تا حالا عاشق شدی بنیامین

تا حالا عاشق شدی بنیامین

بنیامین بهادری

  • Adrian Glynn - تا حالا عاشق شدی بنیامین
0:00
0:00

یه مدت مدیده ها چشم ها تو رو ندیده ها
پریده رنگ عشق تو رنگ منم پریده ها
کمک کنید ستاره ها منو به یادش بیاره ها
تا حالا عاشق شدی به کسی شدی دل بدی

به کسی دل بدی یهو از دستش بدی دورت بگردم
تا حالا شده دستتو بزاری رو قلبتو یکیم نیست بگه به تو دورت برگردم
تا حالا شده قلبتو بگیره روی دستتو بگن عاشق شدی….
تا حالا شده قلبتو بگیره روی دستتو بگن عاشق نشو دورت بگردم

تا حالا عاشق شدی به کسی شدی دل بدی
به کسی دل بدی یهو از دستش بدی دورت بگردم
تا حالا شده دستتو بزاری روی قلبتو یکیم نیست بگه به تو دورت برگردم
یه مدت مدیده ها چشم ها تو رو ندیده ها

پریده رنگ عشق تو رنگ منم پریده ها
کمک کنید ستاره ها منو به یادش بیاره ها
همونی که دنیا مثل اون دیگه نداره ها
تا حالا عاشق شدی به کسی شدی دل بدی

به کسی دل بدی یهو از دستش بدی دورت بگردم
تا حالا شده دستتو بزاری روی قلبتو یکیم نیست بگه به تو دورت برگردم

 

  • 0
  • 0
  • 370

پیشنهاد میوزیکو برای شما