یادم باشی مرتضی پاشایی

یادم باشی مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

  • Adrian Glynn - یادم باشی مرتضی پاشایی
0:00
0:00

بیا واسه تو قصه بگم از این دل شکسته بگم
بزار بدونی که چی کشیدم
بزار بگم از اون غریبه ای که با تو دیدم
بزار بدونی حال منو

نباشی بی خیال منو
بزار بدونی خیسه چشام
بزار بگم از این همه دیوونگی چی میخوام
چی میخوام

نه دلیلی داشتی نه حرفی نه اشکی
منو داغون کردی رفتی دنبال کی
میخوام امشب با این قصه یادم باشی
یه نفر از دنیا سیره تو دنیاشی

مثل تموم روزای خوب منو تو توی تنگ غروب
خیال می کردم عاشقمی
تو بودی تو دلم لحظه ای نبوده غمی
ولی تو مثل من نبودی

تو که عاشق من نبودی
مثلب یه خواب خوب اومدی
ولی یه جوری رفتی که بگم چه خواب بدی
چه خواب بدی

نه دلیلی داشتی نه حرفی نه اشکی
منو داغون کردی رفتی دنبال کی
میخوام امشب با این قصه یادم باشی
یه نفر از دنیا سیره تو دنیاشی

نه دلیلی داشتی نه حرفی نه اشکی
منو داغون کردی رفتی دنبال کی
میخوام امشب با این قصه یادم باشی
یه نفر از دنیا سیره تو دنیاشی

 

  • 2
  • 2
  • 919

پیشنهاد میوزیکو برای شما