غرور شادمهر عقیلی

غرور شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

  • Adrian Glynn - غرور شادمهر عقیلی
0:00
0:00

وقتی دیدم شکستن به این سادگی بود
وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود
وقتی نمیدونم چی واسم بهتره
وقتی میگن تحمل کن باید بگذره ، باید بگذره

باید بگذرم از حسی که دارم
با حسِ تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم ، تنهات بزارم
باید بگذرم از حسی که دارم

با حسِ تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم ، تنهات بزارم
وقتی صدایِ شکستنِ غرورم یادمه
پایِ تو موندم خیانت به خودمه

دیگه نمیزارم به چیزی وابسته شم
دارم از دوست داشتنت دست میکِشم
دست میکِشم
باید بگذرم از حسی که دارم

با حسِ تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم ، تنهات بزارم
باید بگذرم از حسی که دارم
با حسِ تازت تنهات بزارم
دلتنگیامو یادم نیارم ، تنهات بزارم

  • 1
  • 1
  • 5040

پیشنهاد میوزیکو برای شما