صفای اشک معین

صفای اشک معین

معین

  • Adrian Glynn - صفای اشک معین
0:00
0:00

نه از آشنايان وفا ديده ام نه در باده نوشان صفا ديده ام
زنامردميها نرنجد دلم که از چشم خود هم خطا ديده ام
به خاکستر دل نگيرد شرار من از برق چشمي بلا ديده ام
وفاي تو را نازم اي اشک غم که در ديده عمري تورا ديده ام

نه از آشنايان وفا ديده ام نه در باده نوشان صفا ديده ام
زنامردميها نرنجد دلم که از چشم خود هم خطا ديده ام
طبيبا مکن منعم از جام مي که درد درون را دوا ديده ام
حريم خدا شد چه شبها دلم که خود را ز عالم جدا ديده ام

از آن رو نريزد سرشکم ز چشم که در قطره هايش خدا ديده ام
برو صاف شو تا خدابين شوي ببين من خدا را کجا ديده ام

  • 0
  • 0
  • 20

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر معین