من آمده‌ام گوگوش

من آمده‌ام گوگوش

گوگوش

  • Adrian Glynn - من آمده‌ام گوگوش
0:00
0:00

من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام ای دلبر من الهی صد ساله شوی
در پهلوی ما نشسته همسایه شوی

همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
شاید كه نصیب من بیچاره شوی
من آمده ام وای وای، من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند

من آمده ام عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
زنجیر وفا فكنده در پای دلم
عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم

من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام بیا كه برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو

جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
تو از غم بی كسی و من از غم تو
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند

من آمده ام من آمده ام وای وای ، من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام ای دلبر من الهی صد ساله شوی
در پهلوی ما نشسته همسایه شوی

همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
شاید كه نصیب من بیچاره شوی
من آمده ام وای وای، من آمده ام عشق فریاد كند
من آمده ام كه ناز بنیاد كند من آمده ام

عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
زنجیر وفا فكنده در پای دلم
عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم

من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام بیا كه برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو

جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
تو از غم بی كسی و من از غم تو
من آمده ام وای وای من آمده ام
عشق فریاد كند من آمده ام كه ناز بنیاد كند
من آمده ام

  • 0
  • 0
  • 13

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر گوگوش