زندگی شکیلا

زندگی شکیلا

شکیلا

  • Adrian Glynn - زندگی شکیلا
0:00
0:00

چشماي من ميل به گريه داره مي خواد بباره
دل نمي دوني که چه حالي داره چه حالي داره
غصه به جز گريه دوا نداره خدا نداره
هر چي تو دنيا غمه مال منه روزي هزار بار دل مي شکنه

دل ديگه اون طاقتارو نداره خدا نداره
پشت سر هم داره بد مي ياره خدا مي ياره
از در و ديوار واسه دل مي باره خدا مي باره
زندگي آي زندگي خسته ام خسته ام

گوشه زندون غم دست و پا بسته ام
هر چي تو دنيا غمه مال منه روزي هزار بار دل مي شکنه
دل ديگه اون طاقتارو نداره خدا نداره
پشت سر هم داره بد مي ياره خدا مي ياره

از در و ديوار واسه دل مي باره خدا مي باره
زندگي آي زندگي خسته ام خسته ام
گوشه زندون غم دست و پا بسته ام
هر چي تو دنيا غمه مال منه

روزي هزار بار دل مي شکنه
دل ديگه اون طاقتارو نداره خدا نداره
پشت سر هم داره بد مي ياره خدا مي ياره
از در و ديوار واسه دل مي باره خدا مي باره

  • 0
  • 0
  • 15

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر شکیلا

لطفا صبر کنید