بازگشته دلکش

بازگشته دلکش

دلکش

  • Adrian Glynn - بازگشته دلکش
0:00
0:00

امید جانم ز سفر بازآمد شکر دهانم ز سفر بازامد
عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سحر
چو ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی
چو غنچه ی سپیده دم شکفته شد لبم ز هم
که شنیدم یارم بازآمد ز سفر غمخوارم بازآمد

همچنان ، که عاقبت
پس از همه شب بدمد سحر ، ناگهان
نگارِ من ، چنان مهِ نو آمد از سفر همچنان ، که عاقبت
پس از همه شب بدمد سحر ، ناگهان

نگارِ من ، چنان مِه نو آمد از سفر
من هم ، پس از آن دوری بعد از ، غم مهجوری
یک شاخه ی گل ، بُردم به برش
یک شاخه ی گل ، بُردم به برش
دیدم ، که نگارِ من سرخوش ، ز کنار من

بگذشت و به بر یارِ دگرش
بگذشت و به بر یارِ دگرش
وای از آن گلی که دست من بود
خموش و یک جهان سخن بود
خموش و یک جهان سخن بود
گل ، که شهره شد به بی وفایی

  • 0
  • 0
  • 10

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر دلکش

لطفا صبر کنید