عاشقم من دلکش

عاشقم من دلکش

دلکش

  • Adrian Glynn - عاشقم من دلکش
0:00
0:00

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
عاشقم من عاشقی بی قرارم

کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم

بر تو پابندم از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم

مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم از هم بگسستم

بر تو فدا سازم جان خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن

  • 0
  • 0
  • 11

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر دلکش

لطفا صبر کنید