پناه سیامک عباسی

پناه سیامک عباسی

سیامک عباسی

  • Adrian Glynn - پناه سیامک عباسی
0:00
0:00

تو نبودی من چی کار می‌کردم
با غمی که شونه‌ مو می‌ لرزوند
تو نبودی کی نجاتم می‌داد
کی بهم آرامشو می فهموند

تو نبودی لحظه‌ های سختو
با کدوم معجزه سر می‌کردم
تا کدوم شب پُر تنهایی بود
دستای خالی و قلب سردم

چطور می‌تونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم
منی که حتی از خودم به تو پناه می‌برم
به تو پناه می‌برم از اون چه فکر می‌کنی
به عشق مبتلا‌ ترم مبتلا‌ ترم

چطور می‌تونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم
منی که حتی از خودم به تو پناه می‌برم
به تو پناه می‌برم از اون چه فکر می‌کنی
به عشق مبتلا‌ ترم مبتلا‌ ترم

اَبر گریه رو دو تا چشمام بود
اومدی اَبرا رو کنار زدی
وقتی عاشقت شدم فهمیدم
که چقدر به زندگیم میومدی

من با من میونه‌ ی خوبی نداشت
حتی از خودم فرار می‌کردم
اینو هر روز از خودم می‌پرسم
تو نبودی من چی کار می‌کردم

چطور می‌تونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم
منی که حتی از خودم به تو پناه می‌برم
به تو پناه می‌برم از اون چه فکر می‌کنی به عشق مبتلا‌ ترم
مبتلا‌ ترم چطور می‌تونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم

منی که حتی از خودم به تو پناه می‌برم
به تو پناه می‌برم
از اون چه فکر می‌کنی به عشق مبتلا‌ ترم
مبتلا‌ ترم

  • 0
  • 0
  • 2

پیشنهاد میوزیکو برای شما