دل دیوونه شهره

دل دیوونه شهره

شهره صولتی

  • Adrian Glynn - دل دیوونه شهره
0:00
0:00

خدا کنه زنده باشه دوباره
از روزگار نگیره باز کناره
خدا بیاد بیرون از خونش
تا بشینه کفتر عشق رو شونش

این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
بسته شده زبونش رو به زوال جونش
تو غصه هاش اسیره خدا کنه نمیره

این دل دیوونه کجاست شهره دل دیوونه
چه ساکت و چه بی صداست
نه حال گریه داره نه میل خنده داره
نه بی قرار یاره نه فکر روزگاره

این دل دیوونه کجاست
چه ساکت و چه بی صداست
اونوقتها سر زبون داشت
سر زنده بود و جون داشت

همه براش می مردن
براش قسم می خوردن
عشقهای آتشین داشت
هزار تا همنشین داشت

  • 0
  • 0
  • 13

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر شهره صولتی