حاشیه شهرام کاشانی

حاشیه شهرام کاشانی

شهرام کاشانی

  • Adrian Glynn - حاشیه شهرام کاشانی
0:00
0:00

چه حس خوبیه اینکه تو رو میخوام جالب ترش اینه چقدر بهت میام
منو تو با هم دیگه حاشیه میسازیم وقتشه با هم باشیم دل به هم ببازیم
من با تو تو با من همه جوره هستیم ما میسازیم دنیا رو حتی شده تنها
من با تو تو با من همه جوره هستیم ما میسازیم دنیا رو حتی شده تنها

حسی که میون ماست همیشه بیداره زندگی بی تو مگه ادامه داره
منو تو ترکیبی از یه عشق و دلتنگی که به وقتش واسه هم با دنیا میجنگیم
چه حس خوبیه اینکه تو رو میخوام جالب ترش اینه چقدر بهت میام
منو تو با هم دیگه حاشیه میسازیم وقتشه با هم باشیم دل به هم ببازیم

هوش و حواسی ندارم از دست چشمات منو هی دیوونه کن حتی با اون اخمات
چیزی ندارم بجز یه قلب دیوونه که فقط به عشق تو اینجوری میخونه
هوش و حواسی ندارم از دست چشمات منو هی دیوونه کن حتی با اون اخمات
چیزی ندارم بجز یه قلب دیوونه که فقط به عشق تو اینجوری میخونه

من با تو تو با من همه جوره هستیم ما میسازیم دنیا رو حتی شده تنها
من با تو تو با من همه جوره هستیم ما میسازیم دنیا رو حتی شده تنها
چه حس خوبیه اینکه تو رو میخوام جالب ترش اینه چقدر بهت میام
منو تو با هم دیگه حاشیه میسازیم وقتشه با هم باشیم دل به هم ببازیم

  • 0
  • 0
  • 7

پیشنهاد میوزیکو برای شما