معجزه حامد همایون

معجزه حامد همایون

حامد همایون

  • Adrian Glynn - معجزه حامد همایون
0:00
0:00

خوب ترین حال و هوای دلم کاش بمانی تو برای دلم
من به تو وابسته ترین آدم ام دور شوم خسته ترین آدم ام
جام جهان تشنه ی لب های توست مست شد و دست از این خانه شُست
معجزه کن خوب ترین خوبِ من عشق ترین آدم محبوب من

زلف پریشان شده ی در باد را دل بَره دل داده ی آزاد را
بند بزن بندِ دلم پاره شد عاشقِ دیوانه ات آواره شد
زلف پریشان شده ی در باد را دل بَره دل داده ی آزاد را
بند بزن بندِ دلم پاره شد عاشقِ دیوانه ات آواره شد

روی نگیر از نفس افتاده ام دست خودم نیست که دل داده ام
گوشه ی چشم تو چه ها میکند در دل من معجزه ها میکند
زلف پریشان شده ی در باد را دل بَره دل داده ی آزاد را
بند بزن بندِ دلم پاره شد عاشقِ دیوانه ات آواره شد

زلف پریشان شده در باد را دل بَره دل داده ی آزاد را
بند بزن بندِ دلم پاره شد عاشقِ دیوانه ات آواره شد

  • 0
  • 0
  • 4

پیشنهاد میوزیکو برای شما