نفس ایران داریوش

نفس ایران داریوش

داریوش اقبالی

  • Adrian Glynn - نفس ایران داریوش
0:00
0:00

این صدای نفس ایران است این صدای نفس ایران است
خوش فروغیست فرح بخش که از باد سحر می آید
یا شرابیست که از چشمه عشق بر لب جام من ِ تشنه جگر می آید
این صدای نفس ایران است

نکند باد زمان باز ورق گردان است یا اینکه این باغ جگر خشک گلاب افشان است
این چه بادیست که گلریزان است
این خزانیست که با مرگ جوانمردان است
این خزانیست که با مرگ جوانمردان است

این صدای نفس ایران است این صدای نفس ایران است
گوش بگذار به دروازه‌ی نور گوش بگذار به دروازه‌ی نور
با صدای قدم صبح صداهای دگر می آید
این صدای نفس ایران است
این صدای نفس ایران است

  • 0
  • 0
  • 18

پیشنهاد میوزیکو برای شما