خیلی فوری شهاب تیام

خیلی فوری شهاب تیام

شهاب تیام

  • Adrian Glynn - خیلی فوری شهاب تیام
0:00
0:00

عزیزم بیا تا با هم بریم یه جایی همون کتج دنجی که جون میده دوتایی
تو گوشم نپیچه به جز صدای قلبت هیچ صدایی یه عطری بزن که واسم خاطره داره
به چشمات اسیرم آخه جاذبه داره واسه چند دقیقه تو باشی و دلی که بی قراره
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهام وقتی آرومی و زُل میزنی اینجور تو چشام

خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
من بمیرم واسه اونجایی که نزدیکی بهم وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم
آی عزیزم وای همه چیزم تو میتونی به هم بریزم
تو میرقصی با سازم منم رویا میسازم میشینم ، میشینم

های های وای وای تویی نیازم تو میتونی با اسرار
هیمنجا نگه ام دار یه امشب خودتو دست منِ دیوونه بسپار
آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهام
وقتی آرومی و زُل میزنی اینجور تو چشام

خیلی فوری برس به دادم با تو حال غمی ندارم
من بمیرم واسه اونجایی که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم آی عزیزم وای همه چیزم
تو میتونی به هم بریزم عزیزم بیا تا با هم بریم یه جایی

همون کتج دنجی که جون میده دوتایی
تو گوشم نپیچه به جز صدای قلبت هیچ صدایی آخ بمیرم واسه اون لحظه که تنهایی باهام
وقتی آرومی و زُل میزنی اینجور تو چشام خیلی فوری برس به دادم
با تو حال غمی ندارم من بمیرم واسه اونجایی که نزدیکی بهم
وقتی دستاتو سپردی توی تاریکی بهم آی عزیزم وای همه چیزم
تو میتونی به هم بریزم

 

  • 0
  • 0
  • 21

پیشنهاد میوزیکو برای شما