ما بزرگ و نادانیم محسن چاوشی

ما بزرگ و نادانیم محسن چاوشی

محسن چاوشی

  • Adrian Glynn - ما بزرگ و نادانیم محسن چاوشی
0:00
0:00

ما بزرگ و نادانیم ، مثل گاو مینوشیم مرتعی سرابی را
قطعی است و میدانیم ، گریه غرق خواهد کرد اسب‌های آبی را
هم درشت و غمگینیم ، هم سیاه و بدبینیم هم برای آبادی
قطره‌ ای نمیباریم ، هم نگه نمیداریم حُرمت خرابی را

شب که میشود خوابیم ، صبح و ظهر هم خوابیم
عصر هم که تا شب خواب شب دوباره تا شب خواب ، توی خواب می‌بینیم
روز آفتابی را خوب خوب و خوشبختیم ، خشک و سفت و سَرسختیم
ما در اوج تنهایی ، چون زنان هرجایی خوبِ خوب میدانیم ، راه دوست‌یابی را

گاو اسب انسانیم ، حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم ، بندگان تَن هستیم
پاس پاس میداریم ، عشق رختخوابی را علم در نَوَر دیده ، ساختارِ پیچیده
جاهلان فهمیده ، ما ربات‌ ها روزی درک می‌کنیم آیا؟ ، فهم اکتسابی را

مُفلسیم در خوردن ، مُمسِکیم در مُردن ما که از خسیسان و ، جمله کاسه لیسانیم
ترک می‌کنیم آیا ، این گدا مُآبی را رختِ بخت پوشیدیم ، مثل گاو نوشیدیم
مثلِ اسب کوشیدیم ، مثل ِاشک جوشیدیم گریه غرق کرد آنگاه ، اسب‌های آبی را

خوب خوب و خوشبختیم ، خشک و سفت و سَرسختیم
ما در اوج تنهایی ، چون زنان هرجایی خوبِ خوب میدانیم ، راه دوست‌یابی را
گاو اسب انسانیم ، حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم ، بندگان تَن هستیم
پاس پاس میداریم ، عشق رختخوابی را از اساس استادیم ، در جناس استادیم
فاضلیم در دانش ، فاضلیم در خوانش ارج مینهیم اما ، شعر فاضلابی را

  • 0
  • 0
  • 97

پیشنهاد میوزیکو برای شما