درد دل محسن ابراهیم زاده

درد دل محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

  • Adrian Glynn - درد دل محسن ابراهیم زاده
0:00
0:00

یکی بیاد منو آروم کنه به این دلم مفهوم کنه
تکلیف بی قراریامو واسه من معلوم کنه
دلم میخواد جار بزنم اشکامو کنار بزنم
آخه دیوونم کرده دله اینا درد دله

هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد
هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد

به خیالت شرایط عادی دارم نمیدونی چه حالت حادی دارم
توی دلم یه داد بی دادی دارم
دلم میخواد جار بزنم اشکامو کنار بزنم
آخه دیوونم کرده دله اینا درد دله

هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد هرکی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد
از این دل بی قرار من راحت رد شد

  • 0
  • 0
  • 147

پیشنهاد میوزیکو برای شما