ساناز خانوم حامد پهلان

ساناز خانوم حامد پهلان

حامد پهلان

  • Adrian Glynn - ساناز خانوم حامد پهلان
0:00
0:00

عشق من ساناز خانوم جون من ساناز خانوم
مهربون ساناز خانوم باوفا ساناز خانوم
خوشگل شهرمون بود چشم و چراغمون بود
الماس و زر آوردن خوشگل شهرو بردن

اونقده برام عزیزه میمیرم و زنده میشم
یه قطره اشک بریزه بسته به جونم جونش
قربون چشم معصوم اون قلب مهربونش
خوشگل شهرمون بود چشم و چراغمون بود

الماس و زر آوردن خوشگل شهرو بردن

  • 0
  • 0
  • 54

پیشنهاد میوزیکو برای شما