برو دارمت ماکان بند

برو دارمت ماکان بند

ماکان بند

  • Adrian Glynn - برو دارمت ماکان بند
0:00
0:00

چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات
وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه غماتو بخرم
برو دارمت تنها نمیزارمت الکی نیست عاشقت شدم
و تا زنده ام من هواتو دارم برو دارمت تنها نمیزارمت

این دل حالیش نیس حالیش نیس نبینه خنده اتو
این دل حالیش نیس دلخور باشی سر کج کنی تو
این دل حالیش نیس حالیش نیس نبینه خنده اتو
این دل حالیش نیس دلخور باشی سر کج کنی تو

تو میدونی که عاشقت شدم و عشق من به تو نیس که الکی
میدونم اینو با تو میمونم و آخه تو خیلی با نمکی
نیس هیچ جای دنیا که مث تو مزه میده من درمیارم حس تو
چیکار کنم آخه من از دست تو دنیا رو گشتم ندیدم من مث تو

این دل حالیش نیس حالیش نیس نبینه خنده اتو
این دل حالیش نیس دلخور باشی سر کج کنی تو
این دل حالیش نیس حالیش نیس نبینه خنده اتو
این دل حالیش نیس دلخور باشی سر کج کنی تو

  • 1
  • 1
  • 1990

پیشنهاد میوزیکو برای شما