مانع مسیح و آرش ای پی

مانع مسیح و آرش ای پی

مسیح و آرش ای پی

  • Adrian Glynn - مانع مسیح و آرش ای پی
0:00
0:00

 من دلم تنگ میشه واست،…
نمی دونم چرا منه،… دلم برا توئه،… تنگ میشه،…
چشم من، خیسه بازم، دست من نیستدل، تنگ میشه واست
خاطره ات دل نمی بره، نیستی گریه، منو ول نمی کنه،

من دلم تنگ میشه واست، نیستی انگار نیست حواسم
نیستی اما هنو مونده، جای عطرت رو لباسم
خاطره تُ، جا گذاشتی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصن دوستم نداشتی

من دلم تنگ میشه واست، نیستی انگار نیست حواسم
نیستی اما هنو مونده، جای عطرت رو لباسم
خاطره تُ، جا گذاشتی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصن دوستم،…

من دلم تنگ میشه واست،… کاش بدیات، فراموشم می شد
کاش می دیدم الان، تو آغوشمی تو مثل روز اول، قهر می کردی تا من،
تو بغلم بگیرمت، تو رو با لبخند

من دلم تنگ میشه واست، نیستی انگار نیست حواسم
نیستی اما هنو مونده، جای عطرت رو لباسم
خاطره تُ، جا گذاشتی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصن دوستم نداشتی

  • 0
  • 0
  • 293

پیشنهاد میوزیکو برای شما