امشب حمید طالب زاده

امشب حمید طالب زاده

حمید طالب‌زاده

  • Adrian Glynn - امشب حمید طالب زاده
0:00
0:00

بهم رسیدیم باز هم ودیدیم  برای ما بودنمون نقشه کشیدیم
بهم رسیدیم باز هم ودیدیم برای ما بودنمون نقشه کشیدیم
بهم رسیدیم امشب باز هم ودیدیم امشب بهم رسیدیم
 امشب باز هم ودیدیم امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم

 امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم  امشب
من و تو باید که ما بشیم و تا ابد بمونیم فردایی بهتر بسازیم با هم دیگه جوونیم
تا با همیم پرنده ایم انگار تو آسمونیم  پر می کشیم روی سرهم وقتی هم آشیونیم
پر می کشیم رو سرهم وقتی هم آشیونیم

بهم رسیدیم  امشب باز هم ودیدیم  امشب
بهم رسیدیم امشب باز هم ودیدیم  امشب
برای ما بودنمون نقشه کشیدیم  امشب
برای ما بودنمون نقشه کشیدیم  امشب

اسپند و دود کنین ما گاهی حسوده دنیا چش نخوره زندگیمون تنگ نظرن حسودا
به عشق هم مبتلا همسفر و هم صدا کعبه ی عشق و بسازیم که جای حقِ خدا
کعبه ی عشق و بسازیم که جای حق خدا کعبه ی عشق و بسازیم که جای حق ِ خدا

بهم رسیدیم امشب باز هم ودیدیم  امشب بهم رسیدیم
 امشب باز هم ودیدیم  امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم
 امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم  امشب امشب امشب
امشب بهم رسیدیم  بهم رسیدیم  بهم رسیدیم

بهم رسیدیم  امشب باز هم ودیدیم  امشب
بهم رسیدیم  امشب باز هم ودیدیم
 امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم
 امشب برای ما بودنمون نقشه کشیدیم  امشب
 

  • 0
  • 0
  • 226

پیشنهاد میوزیکو برای شما