نرو نرو شهرام کاشانی

نرو نرو شهرام کاشانی

شهرام کاشانی

  • Adrian Glynn - نرو نرو شهرام کاشانی
0:00
0:00

گفتی که از پیشم میری منو تنهام میذاری
گفتم چرا تو راه عشق میخوای منو جا بذاری
گفتی دیگه خسته شدی می ری که بر نگردی
گفتم که این یه هوسه یه روزی بر می گردی

نرو نرو از پیشم آسون نگو میری منو نترسون
نرو نرو دلم می گیره منو به آتیشت نسوزون
اگه تو باشی زندگی قشنگتره ستاره های آسمون
به چشم من رنگی تره وقتی که نیستی

غم دوریت با منه اگه تو باشی
همه دنیا مال منه نه به خدا نمیذارم
از پیشم بری نه نمی خوام
بری و تنهام بذاری نرو نرو از پیشم آسون

نگو میری منو نترسون نرو نرو دلم می گیره
نرو نرو از پیشم برو زود نگو میری منو نترسون
نرو نرو دلم می گیره نرو نرو از پیشم برو زود
نگو میری منو نترسون نرو نرو دلم می گیره

  • 0
  • 0
  • 83

پیشنهاد میوزیکو برای شما