سبد سبد اندی

سبد سبد اندی

اندی

  • Adrian Glynn - سبد سبد اندی
0:00
0:00

سبد سبد طراوت ای عشق با سخاوت
دوست دارم رو اینبار میخونم با شهامت
بذار تو خواب بمونم اگر حقیقت این نیست
رویای با تو بودن قشنگ تر از زندگیست

قشنگ تر از زندگیست میرم تا جون ببازم
حماسه ای بسازم میرم که تا قیامت
به عشق تو بنازم کاشکی که عاشقم بشی
نور حقایقم بشی تو این همه گل عزیزم

گل شقایقم بشی سبد سبد طراوت
ای عشق با سخاوت دوست دارم رو اینبار
میخونم با شهامت بذار تو خواب بمونم
اگر حقیقت این نیست رویای با تو بودن

قشنگ تر از زندگیست قشنگ تر از زندگیست
اون روزای قشنگمون نگو که یادت نمیاد
برگای پائیزی عشق یکی یکی رفته به باد
شکسته از غم چشمات دلی که مثل یک کوه

بدور از تو شبای من همش تکرار اندوه
سبد سبد طراوت ای عشق با سخاوت
دوست دارم رو اینبار میخونم با شهامت
بذار تو خواب بمونم اگر حقیقت این نیست

رویای با تو بودن قشنگ تر از زندگیست
قشنگ تر از زندگیست سبد سبد طراوت
ای عشق با سخاوت دوست دارم رو اینبار
میخونم با شهامت بذار تو خواب بمونم

اگر حقیقت این نیست رویای با تو بودن
قشنگ تر از زندگیست قشنگ تر از زندگیست

  • 0
  • 0
  • 281

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر اندی