شیک ماکان بند

شیک ماکان بند

ماکان بند

  • Adrian Glynn - شیک ماکان بند
0:00
0:00

    جون چه شیک بهم زده فکر تو این آرامشو
    آخ چه شیکه واسه موندت پیشم آماده شو
    دل من رفته برات نگیر ازم آمارشو
    جون بخند بخند که طعمش همیشه باهامه چون

    جونمی ، آره جونمی مگه نمیدونی چیه که من تنهام
    مگه نمیدونی که میره از دستام این گرما ، میشم تنها
    بری میمیرما مگه نمیدونی چیه که من تنهام
    مگه نمیدونی که میره از دستام  این گرما ، میشم تنها
    بری میمیرما

جون دلم تو بخند جون دلم
جا تو گریه میکنم من تو چشماتو ببند جون دلم
خوبه برام میگی تو از عشق و عاشقی
کاشکی بخوای که دلش پیش دلت باشی یکی

مگه نمیدونی چیه که من تنهام مگه نمیدونی که میره از دستام
این گرما ، میشم تنها بری میمیرما
مگه نمیدونی چیه که من تنهام مگه نمیدونی که میره از دستام
این گرما ، میشم تنها بری میمیرما

  • 0
  • 0
  • 713

پیشنهاد میوزیکو برای شما