رقص در آتش کاکو بند

رقص در آتش کاکو بند

کاکوبند

  • Adrian Glynn - رقص در آتش کاکو بند
0:00
0:00

اشعار آهنگ های کاکو بند و یا ترجمه آهنگ های این گروه و یا ترجمه شعر های کاکو بند باید بگوییم بنا به گفته خود اعضای این گروه این قطعات شعری ندارند و با این کار ها و این صداها که در کار می شنوید یک زبان خاص یا یک نوع صوت است که برای ارتباط با ماورایی ها اختراع شده و معنی خاصی ندارد

  • 0
  • 1
  • 240

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر کاکوبند