تابستون تهی

تابستون تهی

حسین تهی

  • Adrian Glynn - تابستون تهی
0:00
0:00

کاش یجایی بو که چهار فصلش تابستون بود
چون تو تابستون دیدمت نمیدونم چیشد از کجا شروع شد
همه چی از اونجا شروع شد که دلم زیرو رو شد
از تابستونی که دیدمت قلب تاریکم پر نور شد
عین فلاش عکس جفت چشامو بست

یه قد دودست اومدیم توی عکس ببین
یادگاری داره میاد باد عالی باز کنار ساحلاییم
هیچکی توی حال ما نی واسشون عجیب غریبیم
انگاری.ما ندید بدیدیم میپریم بالا پایین هعی
انگاری رو زمین غریبیم میریم فضا پیش خورشید

چتر نجات کیف پشتی میپریم تو دل زمین
جو جوگیرو کشتیم جو خشنیم ولی خوشتیپ
بالاییم مثل مشتیمن یازی نیست چیزی بزنیم
وقتی باهم میشه خوش شیم هاهاهاهاها میترکونیم تابستونو

هاهاهاهاها هوا گرم آستینا بالا
هاهاهاهاها ندیده دنیا مثل ما جفت همیم
برسه پام به تهران شب میریم بام تهران
نقشه تابستون میکشیم واسه امسال

میریم شمال هر هفته زمان از دستمون در رفته
شبامونم شما روشنه انگار واسه ما همیشه برق رفته
میخوام تا شدی نصیب خودم پشته بومو پر وسیله کنم
تابستونه هوا گرمه پشه بند شب میاد نسیم خنک

فرصتا رو از دست نمیدیمو دربست میگیرم میریم دربند
شبا شب رنگ روزا هشتک میزنیم تابستونو
هاهاهاهاها میترکونیم تابستونو
هاهاهاهاها هوا گرم آستینا بالا

هاهاهاهاها ندیده دنیا مثل ما جفت همیم
برسه پام به تهران شب میریم بام تهران
نقشه تابستون میکشیم واسه امسال
میریم شمال هر هفته زمان از دستمون در رفته
شبامونم شما روشنه انگار واسه ما همیشه برق رفته

میخوام تا شدی نصیب خودم پشته بومو پر وسیله کنم
تابستونه هوا گرمه پشه بند شب میاد نسیم خنک
فرصتا رو از دست نمیدیمو دربست.میگیرم میریم دربند
شبا شب رنگ روزا هشتک میزنیم تابستونو

هاهاهاهاها میترکونیم تابستونو
هاهاهاهاها هوا گرم آستینا بالا
هاهاهاهاها ندیده دنیا مثل ما جفت همیم
دوباره من دنبالتم گم شدی توی دنیای من

بغلت میکنمو بهم میگی من مال تو شدمو تو مال من
هوای گرم دمای تن میره بالا دم دمای شب
بغلت میکنمو بهم میگی میخوامت میدونی حلاکتم
بیا از بقیه دور بشیم انقد خوبه که باهم جور بشیم

نمیخوام از من دور بشی حتی یک روز اگه مجبور بشی
مثل رعد برق به قصه زدو اومد رفت تو قلب و حس من
دادی بال و پر به جسم سرد من این عطرو طعمو شدی مثل من
هاهاهاهاها میتر.کونیم تابستونو
هاهاهاهاها هوا گرم آستینا بالا
هاهاهاهاها ندیده دنیا مثل ما جفت همیم

  • 0
  • 0
  • 1737

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر حسین تهی