دستای مریضت مسعود صادقلو

دستای مریضت مسعود صادقلو

مسعود صادقلو

  • Adrian Glynn - دستای مریضت مسعود صادقلو
0:00
0:00

ببین چجوری نشسته عطرت توی خونه
ببین دلی که گذاشتی تنها چجوری خونه
ببین دیوونه تو بال پرواز دادی که اینجاس
پری که وا شد با دو تا دستات ببین چه تنهاس

ببین گرفته بارون دیوونه کجایی به این دیوونه گفتی نمیای جدایی
بگیر دستامو تو دستای مریضت هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه
ببین گرفته بارون دیوونه کجایی به این دیوونه گفتی نمیای جدایی
بگیر دستامو تو دستای مریضت هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه

با تو انگار رو ابرا بودم همه انگار دور از ما بودن
با تو دنیام آروم میشد انگار رو موهام بارون میخورد
ولی ول کردی رفتی همه چیو حیف دستی دستی
دیگه واسم مهم نیست نه که بود تقصیر از کی

بیخیال باش هر چی میاد سرم بقیه م که از تو بیخیال ترن
من شدم یه تنهای عصبی که مشتاش میزنه به دیوار ترک
ببین گرفته بارون دیوونه کجایی به این دیوونه گفتی نمیای جدایی
بگیر دستامو تو دستای مریضت هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه

ببین نشسته غم توی دنیام چشامو بستن این سیل اشکام
ببین چجوری برا تو مردم بیا که بدجوری کم آوردم
ببین گرفته بارون دیوونه کجایی به این دیوونه گفتی نمیای جدایی
بگیر دستامو تو دستای مریضت هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه

ببین گرفته بارون دیوونه کجایی به این دیوونه گفتی نمیای جدایی
بگیر دستامو تو دستای مریضت هنوزم خاطراتت نمرده عزیزه

  • 0
  • 0
  • 277

پیشنهاد میوزیکو برای شما