من تورو کم دارم محسن یگانه

من تورو کم دارم محسن یگانه

محسن یگانه

  • Adrian Glynn - من تورو کم دارم محسن یگانه
0:00
0:00

بسه با چشمات تا به اتیش نکشون خونمو من تورو کم دارمو
تو دل دیونمو
اگه یه روزی برسه منو تو قدره همو بدونیم با که تو لحظه های
سخت کنار هم بمونیم اگه ترکم میکنی نگو کار سرنوشته یه روز

اگه لج نکنی دنیا مثل بهشته بسه با چشمات تا به اتیش نکشون
خونمو من تورو کم دارمو تو دل دیونمو
بسه با چشمات تا به اتیش نکشون
خونمو من تورو کم دارمو تو دل دیونمو دل دیونمو

کافیه از تو قلبت این کینه بندازی دور اونوقت دیگه مال همیم چشم حسودامون
کور چرا میگی خوشبختی دنبال دیگرونه چرا راهه دور بریم عشق کنارمونه بسه با چشمات
تا به اتیش نکشون خونمو من تورو کم دارمو تو دل دیونمو دل دیونمو
اگه یه روزی برسه منو تو قدره همو بدونیم با که تو لحظه های

سخت کنار هم بمونیم اگه ترکم میکنی نگو کار سرنوشته یه روز
اگه لج نکنی دنیا مثل بهشته بسه با چشمات تا به اتیش نکشون
  تو هر چی گفتی گفتم چشم باشه قبوله تو هم بزن غرورتو بشکن

مگه شاخه غوله؟ بسه با چشمات تا به اتیش نکشون
خونمو من تورو کم دارمو تو دل دیونمو دل دیونمو

  • 1
  • 0
  • 370

پیشنهاد میوزیکو برای شما