الکی مهدی احمدوند

الکی مهدی احمدوند

مهدی احمدوند

  • Adrian Glynn - الکی مهدی احمدوند
0:00
0:00

روبرگردوندی از تنهاعشقت روکی خیره میشه بی من چشمت
دل سوزوندی منو بردی از یاد بی تو سیر بود پشتت داد و فریاد
الکی تب میکردم راس راسکی میموردی
بایه چشمک دل وتاآسمونا میبوردی الکی دل میکندم

که بگی وایسا برگرد
نمیدونستم از دستم داری میشی دل سرد
الکی بغض میکردم راستکی گریه کردی
انقده بد بودم آخرشم ول کردی رفتی

من پشیمونم برگرد حق باهیشکی جز تونیست
هر چی بگی تو همونه دل به عشقت آروم نیست
رفتی ی ی ی ی

  • 0
  • 0
  • 228

پیشنهاد میوزیکو برای شما