قول سیاوش قمیشی

قول سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی

  • Adrian Glynn - قول سیاوش قمیشی
0:00
0:00

بهت قول میدم نبینی منو ، بهت قول میدم سراغت نیام
بهت قول میدم عزیز دلم که چشمت نیفته دیگه توو چشام
که انقدر اشکام عذابت نده ، دیگه قسمت روزگارت نشم
بهت قول میدم نمونم برم ، که یک لحظه هم بی قرارت نشم

یه بارم نیارم دیگه اسمتو ، با این بغضی که توو گلوی منه
قراره که خوشبخت باشی برو ، بهت قول میدم دلم نشکنه
بذار نامه هاتو بهت پس بدم ، که فکرت نمونه دیگه پیشِ من
که با نامه هات خاطراتت رو هم ، بسوزونیشون تووی آتیش من

به چشمای من اعتنایی نکن ، به آهی که تووی صدای منه
خداحافظی کن خداحافظی ، بهت قول میدم دلم نشکنه
یه بارم نیارم دیگه اسمتو ، با این بغضی که توو گلوی منه
قراره که خوشبخت باشی برو ، بهت قول میدم دلم نشکنه

بذار نامه هاتو بهت پس بدم که فکرت نمونه دیگه پیشِ من
که با نامه هات خاطراتت رو هم ، بسوزونیشون تووی آتیش من
به چشمای من اعتنایی نکن ، به آهی که تووی صدای منه
خداحافظی کن خداحافظی ، بهت قول میدم دلم نشکنه

  • 1
  • 1
  • 5392

پیشنهاد میوزیکو برای شما